BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Klubi

    
 

Bērnu klubs „Žēlsirdība"

 
    
    
 
KLuba nosaukums

Bērnu klubs „Žēlsirdība"

 
 
Adrese

Ventspils ielā 20

 
 
Kluba vādītājs

Alvintina Mamajeva, 27006985

 
 
Audzēkņu vecums

6 - 25

 
 
Kluba dibināšanas gads

1990. gads

 
 
Nodarbību saraksts

Pirmdiena brīvdiena

Otrdiena 13.00 – 18.00

Trešdiena 13.30 – 18.30

Ceturtdiena 13.30 – 18.00

Piektdiena 13.00 – 18.30

Sestdiena 10.00 - 13.00

Otrdiena 14.30 - 16.50 Pulciņš “Rotu dizains un

izgatavošana” (pul.sk.N.Ruhmane)

14:00 - 16:00 Pulciņš „Radošums” (pulc. sk.L.Baļe)

Trešdiena 14:00 – 16:20 Pulciņš "Mīkstas rotaļlietas”

(pulc. sk.N.Ruhmane)

15.00 - 17.00 Pulciņš „Jauko lietu darbnīca”

(pulc. Sk.Ņ.Neģinska)

Ceturtdiena 14.30 – 16.50 Pulciņš “Rotu dizains un izgatavošana”

(pul.sk.N.Ruhmane)

15.00 - 17.00 Pulciņš „Radošums” (pulc. sk.L.Baļe)

Piektdiena 14.20 - 16.30 Pulciņš „Jauko lietu darbnīca”

(pulc. Sk.Ņ.Neģinska)

14.00 - 16.40 Pulciņš “Stendu modelisms”

(pulc. sk. J. Konovalovs).

Sestdiena 10.10 - 12.30 Pulciņš "Mīkstas rotaļlietas”

(pulc. sk. N.Ruhmane)


 
 
Apraksts

Mūsu klubā bērniem ir radīta iespēja saturīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Draudzīgi darbojoties radošos pulciņos un spēlējoties, visi kopā ar tēju un smaidu - tāds ir mūsu klubs, bērnu

klubs „Žēlsirdība”! Katru mēnesi klubā tiek rīkotas radošās darbnīcas un meistarklases audzēkņiem un viņu vecākiem. Mācību un audzināšanas process klubā ir virzīts uz to, lai nodrošinātu bērnu ar speciālām vajadzībām sociālo adaptāciju un integrāciju sabiedrībā, panāktu, lai integrācija būtu maksimāli veiksmīga.

Mūsu klubā:

 ir izveidota droša, draudzīga un veselīga vide;

 ir iespējams iegūt jaunus draugus;

 bērni attīsta savas spējas un iemaņas dažādos interešu izglītības

pulciņos;

 bērni var piedalīties aktivitātēs klubā un pilsētā;

 tiek koptas dažādas tradīcijas – bērni piedalās kluba telpu svētku

noformēšanā, piedalās pasākumos, pēc nodarbībām notiek kopīga

tējas dzeršana u.c.

 noris cieša sadarbība ar Pilsētas domi, Municipālo policiju, Vides veselības centru, Sociālo lietu pārvaldi, kā arī ar citām organizācijām.

 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas