BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Dokumenti

Dokumenti lejupielādei

Iekšējie noteikumi- Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība

Iekšējie noteikumi- interešu izglītības nodarbību organizēšanas kārtība

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” pilsētas mikrorajonu bērnu klubu un Grāmatvedības uzskaitvedes-kasieres darba laiki

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

BJC "Jaunība" tehniskās jaunrades nodaļas pulciņu nodarbību laiki

BJC "Jaunība" sporta nodaļas pulciņu nodarbību laiki

Bērnu klubā “ Sudraba avoti” pulciņu nodarbību stundu saraksts

BJC "Jaunība" pulciņu nodarbību laiki un Mūzikas studijas KREDO nodarbību laiki

BJC "Jaunība" bērnu klubu laiki

BJC "Jaunība" bērnu klubos pulciņu nodarbību laiki

BJC “Jaunība” bibliotēkas darba laiks 2019./2020.m.g.

Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība” bibliotēkas 2018. /2019. mācību gada atskaite

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” iekšējās kārtības noteikumi

Par BJC „Jaunība” pilsētas mikrorajonu bērnu klubu, to vadītāju, metodiķu un direktoru vietnieku darba laikiem 2019./2020.m.g.

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

IESNIEGUMS atbrīvošanai no maksas

Mūzikas studija "Kredo" līgums ar vecākiem

Apliecinājums "Par personas datu un bērna fotogrāfiju izmantošanu"

Par BJC "Jaunība" pilsētas mikrorajonu bērnu klubu, to vadītāju, metodiku un direktoru vietnieku darba laikiem 2018./2019.m.g.

Par BJC „Jaunība” pilsētas mikrorajonu bērnu klubu, to vadītāju, metodiķu un direktoru vietnieku darba laikiem 2017./2018.m.g.

Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mikrorajonu bērnu klubu darba laiks.

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" bibliotēkas lietošanas noteikumi

BJC „Jaunība” bibliotēkas darba laiks 2016./2017.m.g.

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” iekšējās kārtības noteikumi

BJC “ Jaunība” nodaļu stundu saraksts 20015./2016. m.g.

BJC „Jaunība” bibliotēkas un SPSP darba laiks 2015./2016.m.g.

27.novembrī, streika dienā, strādās pēc norādītā darba laika

Par BJC „Jaunība” pilsētas mikrorajonu bērnu klubu, to vadītāju, metodiķu un direktoru vietnieku darba laikiem 2014./2015.m.g.

Par līdzmaksājuma apmēru Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra "Jaunība" interešu izglītības programmām 2013./2014.m.g.

Par līdzmaksājuma apmēru Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra "Jaunība" interešu izglītības programmām 2013./2014.m.g.

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra "Jaunība" iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra "Jaunība" darba kārtības noteikumi

Pilsētas mikrorajonu bērnu klubi atvērti dalībniekiem

Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma. Pētījuma ziņojums

Vecāku atļauja

Pārgajiena vai ekskursijas drošības instruktažas veidlapa

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība