BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Skolēnu parlaments

Daugavpils pilsētas skolu un studentu parlaments

(DPSP)

Daugavpils pilsētas skolēnu parlaments strādā jau 11 gadu. 2003. gada 5. augustā reģistrēts kā Sabiedriska organizācija.
Daugavpils pilsētas skolēnu parlamentā ir 50 dalībnieki no 22 izglītības iestādēm
DPSP darbības mērķis ir organizēt bērnu un jauniešu ārpusstundu darbu Daugavpils pilsētā, tādējādi veicinot darba un izglītības tirgū intelektuāli, praktiski, kulturāli un ētiski konkurentspēigu, Latvijas valstij lojālu personību veidošanos.
DPSP galvenās programmas: „Līderis”, „Mana Latvija”, „Sociālā”, „Intelekts”, „Māksla”.
Nodarbību saraksts
pirmdiena 15.30 – 19.10 - BJC 7. kab.
otrdiena 14.00 – 18.25 - BJC 7. kab.
ceturtdiena 15.30 – 19.10 - BJC 7. kab.

Darbības programmas

1. “Līderis”
– virzīta uz rakstura veidošanos,
aktīva dzīves veida attīstību, spēju audzināt cieņu pret citu cilvēku viedokli.
Projekti: -Apmācības un informatīvie semināri,
diskusijas un lietišķās spēles;

2. “Mana Latvija”
– sekmē organizācijas locekļu
nacionālās apziņas veidošanos,
piedaloties republikas kultūras mantojuma apzināšanā..
Projekti:
- Darbs ar jaunāko klašu skolēniem, vasaras nometne;
- Piedalīšanās starptautiskajos un valsts pasākumos;

3. “Sociālā”
– žēlsirdības sajūtas attīstība,
veselīga dzīves veida veicināšana.
Projekti:
- Labdarības pasākumi;
- Akcija – „Mana puķe tavam priekam”

4. “Intelekts”
– attīsta jauniešu intelektuālās spējas.
Projekti:
- Erudīcijas konkurss „Aso prātu cīņa”, kvests;

5. “Māksla”
– attīstīt jauniešu radošās spējas.
Projekti:
- Sv. Valentīna diena, Skolēnu amatieru filmu konkurss

Daugavpils pilsētas skolēnu un studentu parlamenta

valde 2018./ 2019.m.g.

DPSP koordinātore – Tatjana Smirnova (mob.tālr.29208380)
Prezidents – Maksims Fokins (mob.tālr.25278600)
Vice Prezidents – Marks Aširovs(mob.tālr.27403274)
Sekretāre – Guna Junele (mob.tālr.29683851)
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas sekcijas vadītāji;
1) Valērija Minčenko (mob.tālr.20313736)
2) Haralds Lūriņš(mob.tālr.26382202)
Kultūras pasākumu sekcijas vadītājs –
Artjoms Semjonovs(mob.tālr.28222046)
Radošās un kreatīvās sekcijas vadītāji –
1)Jekaterina Šatohina (mob.tālr.22453914)
2)Inola Linkova(mob.tālr.22115774)
Analītiskās sekcijas vadītāji –
1) Diāna Šahirova (mob.tālr.29539400)
2) Ādams Kazačonoks(mob.tālr.20025580)
Pressekretārs –
Teimurs Amirovs (mob.tālr.29986486)

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas