BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Skolēnu parlaments

DAUGAVPILS PILSĒTAS SKOLU UN STUDENTU PARLAMENTS

(DPSP)

Daugavpils pilsētas skolēnu parlaments strādā jau 18 gadus. Daugavpils pilsētas skolēnu parlamentā ir 25 dalībnieki no 15 izglītības iestādēm
DPSP darbības mērķi un uzdevumi ir jauniešu pašiniciatīvas atbalstīšana, pārstāvēt skolēnu intereses, popularizēt skolēnu pašpārvaldes un tās darbību; Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei.
• Sniegt zināšanas, kas veicinās jauniešu iespējas piedalīties sabiedrības dzīvē ,
izplatīt informāciju par jauniešu aktivitātēm;
• Izstrādāt pilsētas skolēnu un skolu parlamentu sadarbības programmu.
• Veicināt sadarbību ar valsts un sabiedriskajām institūcijām.
• Iesaistīties jaunatnes darba projektos;
• Attīstīt skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu
• Aktīvi iesaistītes Latvijas Republikas un Latgales 100 gadadienai veltītajos pasākumos.

Darbības programmas

1. “Līderis”
– virzīta uz rakstura veidošanos,
aktīva dzīves veida attīstību, spēju audzināt cieņu pret citu cilvēku viedokli.
Projekti: -Apmācības un informatīvie semināri,
diskusijas un lietišķās spēles;

2. “Mana Latvija”
– sekmē organizācijas locekļu
nacionālās apziņas veidošanos,
piedaloties republikas kultūras mantojuma apzināšanā..
Projekti:
- Darbs ar jaunāko klašu skolēniem, vasaras nometne;
- Piedalīšanās starptautiskajos un valsts pasākumos;

3. “Sociālā”
– žēlsirdības sajūtas attīstība,
veselīga dzīves veida veicināšana.
Projekti:
- Labdarības pasākumi;
- Akcija – „Mana puķe tavam priekam”

4. “Intelekts”
– attīsta jauniešu intelektuālās spējas.
Projekti:
- Erudīcijas konkurss „Aso prātu cīņa”, kvests;

5. “Māksla”
– attīstīt jauniešu radošās spējas.
Projekti:
- Sv. Valentīna diena, Skolēnu amatieru filmu konkurss

Daugavpils pilsētas skolēnu un studentu parlamenta

valde 2017./ 2018.m.g.

DPSP koordinātore - Tatjana Smirnova (mob.tālr.29208380)
Prezidents - Antons Kazačonoks (mob.tālr.20019200)
Vice Prezidente - Margarita Bulaša (mob.tālr.27017200)
Sekretāre - Guna Junele (mob.tālr.29683851)
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas sekcijas vadītāji;
1) Marija Ervalde (mob.tālr.22147546)
2) Normunds Purvinskis (mob.tālr.24841888)
Kultūras pasākumu sekcijas vadītāji -
1) Anastasija Petrova(mob.tālr.28222046)
2) Tamara Jefremova(mob.tālr.20389692)
Radošās un kreatīvās sekcijas vadītāji -
1)Maksims Fokins (mob.tālr.22012141)
2)Kristina Mjagkova (mob.tālr.26066186)
Analītiskās sekcijas vadītāji -
1) Nikolajs Isajevs (mob.tālr.29238193)
2) Olga Pankova(mob.tālr.27034489)
Pressekretāre -
1)Lolita Kostrodimova (mob.tālr.22012141)

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas