BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Interešu izglītība

Sports

    
    
 
Pulciņa nosaukums

"KARTOGRĀFI"

 
 
Pulciņa skolotāja

Anastasija Smoļakova

 
 
Audzēkņu vecums

8 - 24

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2016. gads

 
 
Apraksts

Programma ir vērsta uz bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko attīstību, orientēšanās sporta pamatprasmju un kartogrāfijas pamatu apguvi. Nodarbību ietvaros audzēkņi:

• iepazīsies ar kartes tapšanas procesu,

• iemācīsies izprast sporta karti un orientēties apvidū,

• izmantot karti un kompasu,

• apgūt pareizu skriešanas un slēpošanas tehniku.

Mācību gada laikā tiek organizētas gan teorētiskās nodarbības b/k “Sudraba avoti” un kluba „Stiga” telpās, gan praktiskās nodarbības apvidū, kur bērniem tiek sniegta iespēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē, paralēli pilnveidojot savu fizisko sagatavotību. Praktiskās nodarbības, pārsvarā, tiek organizētas mežā, veicot vispusīgās fiziskās sagatavotības, izturības koordinācijas un lokanības vingrinājumus. Praktiskas iemaņas tiek apgūtas arī rotaļu un sporta spēļu veidā.

Apgūstot nepieciešamās iemaņas, audzēkņiem tiek sniegta iespēja piedalīties pilsētas orientēšanās sacensības, salīdzinot savu rezultātu ar vienaudžiem. Labākajiem audzēkņiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties novada, republikas un starptautiskā mēroga sacensībās.


 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas