BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Interešu izglītība

Kultūrizglītība

    
    
 
Pulciņa nosaukums

ESTĒTISKĀ SKOLA „ZELTA ATSLĒDZIŅA”

 
 
Pulciņa skolotāji

Jeļena Mirošņikova , Jeļena Grizāne , Ludmila Baļe

 
 
Audzēkņu vecums

4 - 7

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2006.gads

 
 
Nodarbību saraksts

1. grupa

- sestdiena 10.00 – 11.30 - b/k „Sudraba avoti” Stāvā 23

2. grupa

- sestdiena 10.30 – 12.00 - b/k „Sudraba avoti” Stāvā 23


 
 
Apraksts

Berni vecumā no 3 līdz 7 gadiem ir jāsagatavo gan saspringtajam skolas režīmam, gan arī turpmākajai pieaugušo dzīvei, kuras temps arvien pieaug. Turklāt saskarsmē ar Skaisto jaunā paaudze bagātinās sevi garīgi, kas ir ļoti nozīmīgi, veidojot harmoniski attīstītu sabiedrības locekli.

Estētiskas skolas pamatmērķis līdz ar to iezīmējas kā iespēja veidot personību, balstoties uz estētikas kategorijām, attīstot bērnu radošās spējas, fantāziju, iztēli, veidojot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas gan paša bērna turpmākajai darbībai, gan viņa saskarsmes ar citiem kolektīvā darbībā. Neapšaubāmi, ka bērnu vecāki, iesaistīdamies kopdarbībā ar bērniem, labāk izpratīs viņu psiholoģiju, vēlmes un cerības.

Mācoties estētiskas skolā, mazie audzēkņi iemācīsies arī radoši izmantot savu brīvo laiku, kas ir ļoti būtiski saspringtā dzīves ritma apguvei. Dejas nodarbībās audzēkņi ļoti daudz spēlē un improvizē mūzikas pavadījumā.


 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas