BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Norvēģijas sadarbības partneris Tronheimas Zinātnes centrs dalīsies pieredzē par inovāciju un zinātnes centru nozīmi mācību procesa īstenošanā [2021-03-17 07:56:58]

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru un Daugavpils pilsētas domi uzsākusi Pedagogu tālākizglītības apmācības “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”. Apmācību ietvaros pedagogi iegūs zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomās un mācīšanas metodikā, kas mūsdienās ir kļuvusi par ilgtspējīgas attīstības pamatu. Apmācības īsteno Daugavpils Universitātes akadēmiskais un zinātniskais personāls.

2021.gada 18.martā plkst.10:00 aicinām ikvienu, kam interesē augstākminētās jomas pievienoties projekta sadarbības partnera Tronheimas Zinātnes centra pieredzes apmaiņas sesijai: “Norvēģijas inovāciju un zinātnes centru ietekme uz mācīšanās metodiku un izglītojošo programmu ietekme uz skolēnu kompetenču attīstību”. Būs iespēja uzdot jautājumus, rosināt diskusijas un abpusēji dalīties pieredzē.

Pieredzes apmaiņas sesijai iespējams pievienoties ZOOM online platformā šeit: https://zoom.us/j/96754086528?pwd=QnVHQkFHUXExUzVuZm13QkdESzRFQT09

Konferences identifikators: 967 5408 6528

Piekļuves kods: 366581

Partnerattiecības ar Tronheimas Zinātnes centru tika dibinātas jau 2016. gadā. Vairāku sadarbības gadu laikā tika iepazīts Norvēģijas kolēģu darbs, kas sniedza savu ieguldījumu Daugavpils Inovāciju centra darbības pilnveidošanā un attīstībā. Tronheimas Zinātnes centra īstenotā “Talantu programma” ir labs piemērs kā jauniešos attīstīt un pilnveidot gan radošās kompetences, gan uzņēmējprasmes. Savukārt “Izgudrotāju festivāls” ir zinātnes komunikācijas rīks ar sabiedrību un tās iesaisti zinātnes un inovāciju pasaulē. Šī pieredze tiks pārnesta arī uz Daugavpils Inovāciju centru.

Apmācības tiek organizētas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros. Projekta sadarbības partneri ir Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā) un Daugavpils Universitāte. Projekta ietvaros projekta partneri izstrādās un īstenos izglītības programmas izglītojamajiem un pedagogiem, organizēs pieredzes apmaiņas vizītes un seminārus.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/inovaciju-centra-izveidosana-daugavpili-proj.nr.nfiicviaa20204

Informāciju apkopoja projekta koordinatore Jolanta Ūzuliņa,

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Informācija


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība