BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

INOVĀCIJU CENTRS AICINA JAUNIEŠUS PIETEIKTIES DALĪBAI NOMETNĒ NORVĒĢIJĀ [2022-05-13 06:55:31]

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru aicina jauniešus (14-16 g.v.) pieteikties nometnei STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomā, kas notiks 2022.gada 15.-19.augustā Tronheimā, Norvēģijā. Pieteikšanās līdz .š.g. 23.maijam.

Dalībnieki tiek aicināti izvērtēt savu veselības stāvokli, intereses un personību kopumā, lai nometne būtu atbilstoša un kļūtu par zinātniski izglītojošu piedzīvojumu dabā. Aktivitātes plānotas pārsvarā ārpus telpām, dabā, kalnos, mežā. Dalībniekiem jābūt gataviem visiem laikapstākļiem un jābūt attiecīgi sagatavotiem.

Dalība nometnē bez maksas. Visas izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem.

Dalībnieki tiks izvērtēti pēc pieteikšanās anketas un motivācijas vēstules. Viena no galvenajām prasībām – labas angļu valodas zināšanas, jo nometnes darba valoda būs angļu valoda. Nometnē piedalīsies jaunieši no Daugavpils, Latvijas un Tronheimas, Norvēģija. Dalībnieki tiks apstiprināti un informēti par dalību līdz 2022.gada jūnijam.

PIETEIKTIES ŠEIT: https://aptaujas.daugavpils.edu.lv/659382?lang=lv

Nometne tiek organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

Daugavpils Inovāciju centrs

Tālr. 29411895

www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

INNOVATION CENTRE INVITES YOUNG PEOPLE TO APPLY FOR A CAMP IN NORWAY


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība