BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Eiropas Jaunatnes dialogs Dalīties: Facebook share Twitter Aizvadīta Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālā darba grupa [2022-04-01 08:00:36]

2022. gada 29. martā aizvadītā šī gada otrā Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālās darba grupas sēde.

Sēdes dalībnieki iepazinās ar jaunajiem darba grupas locekļiem, jau esošo sastāvu papildina R. Budigins no Ventspils valstspilsētas domes jaunatnes lietu komisijas un biedrības "Ventspils Jauniešu Apvienība", A. Duntava no Ropažu novada jauniešu domes, S. Upīte no Daugavpils Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" un A. Biķe no Latvijas Jauniešu delegātiem Apvienoto Nāciju Organizācijā, biedrības Klubs "Māja".

Sēdes laikā tika prezentēts Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla ieviešanas procesa pasākumu un laika grafiks, Eiropas vadības grupas konsultāciju paka un izmantojamās metodes, kā arī apspriests ieviešanas process un šī brīža aktualitātes.

9. cikla process Latvijā norisināsies no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada jūnijam. Cikla laikā plānots izveidot jauniešu vēstnieku tīklu visā Latvijā, kopā iesaistot un apmācot 20 jauniešus, plānotas 20 konsultācijas ar jauniešiem visos Latvijas plānošanas reģionos, nacionālais forums, 5 jauniešu ideju ieviešanas aktivitātes, kā arī dalība Eiropas Jaunatnes konferencēs 2022. un 2023. gadā un cikla noslēguma vebinārs.

Sēdes dalībnieki asprieda, kā veicināt izpratni par Eiropas jaunatnes dialogu, kā atbalstīt topošos vēstniekus (piem., kļūstot par mentoriem vai palīdzot ar resursiem un dalību jauniešu konsultāciju pasākumos), kā arī aicināja plašāk skaidrot par terminu "Youthwashing" jeb jauniešu maldināšanu līdzdalības procesos.

Eiropas jaunatnes dialoga 9. cikla tematiskais ietvars ir Eiropas jaunatnes mērķi "Nr.3 Iekļaujoša sabiedrība" un "Nr.10 Ilgspējīga zaļā Eiropa", īpaša uzmanība tiks pievērsta tādiem apakšjautājumiem kā informācija un izglītība, iniciatīva un pilnvarošana, pārvaldība, mobilitāte un solidaritāte, kā arī piekļuve infrastruktūrai. Konsultācijas ar jauniešiem par šiem jautājumiem notiks laika posmā no aprīļa līdz maijam. Drīzumā tiks publicēta informācija gan par pieteikšanos vēstnieku tīklam, gan citiem pasākumiem.

EJD darba grupas galvenie uzdevumi:

1) pārraudzīt EJD aktivitāšu īstenošanu nacionālā līmenī;

2) iesaistīt jauniešus EJD procesā, noskaidrot jauniešu viedokli un informēt par attiecīgajām EJD cikla prioritātēm, izmantojot EJD noteikto metodiku;

3) sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumiem par EJD īstenošanu un rezultātiem;

4) organizēt darba grupas sanāksmes ne retāk kā reizi divos mēnešos.

Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālā darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:

biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” pārstāvis

Darba grupas vadītāja vietnieks:

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un iniciatīvu attīstības departamenta direktores vietnieks jaunatnes jomā

Darba grupas locekļi:

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;

Valsts Izglītības un satura centra pārstāvis;

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija pārstāvis;

Zemgales NVO Centrs pārstāvis;

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas Jaunatnes organizāciju sektora pārstāvis;

Dienvidkurzemes novada jaunatnes lietu pārstāvis;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupa “Daudzveidība Eiropā” pārstāvis;

Latgales plānošanas reģiona pārstāvis;

Ventspils valstspilsētas domes jaunatnes lietu komisijas un biedrības "Ventspils Jauniešu Apvienība" pārstāvis;

Ropažu novada jauniešu domes pārstāvis;

Daugavpils Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" pārstāvis;

Latvijas Jauniešu delegātu Apvienoto Nāciju Organizācijā pārstāvis;

Tukuma novada Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" pārstāvis.

2022. gada janvārī ir iesācies pašreizējais Francijas, Čehijas un Zviedrijas ES Padomes prezidentūras trio. Eiropas Jaunatnes dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem visā Eiropā aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Eiropas Jaunatne dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.


Eiropas Jaunatnes dialogs Dalīties: Facebook share Twitter Aizvadīta Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālā darba grupa

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība