BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

PROJEKTS KĀ MĀCĪBU METODE [2022-03-18 19:52:39]

Jau trīs gadus BJC “Jaunība” audzēkņi piedalās eTwinning projektos. Šajā laikā tika veiksmīgi īstenoti sekojoši projekti: “Nav atkritumu-ir radošas idejas!”, “Mana Ziemassvētku dāvana ģimenei”, “Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?”, “Svinēsim Lieldienas kopā!”, “Pavasaris tavās plaukstās.”, “Maska kā svētku svinēšanas atslēga”, “Valuable lives through sport”.

Katram projektam bija sava tēma, partneri, uzdevumi un rezultāti. Visus projektu dalībniekus vienoja kopīgs mērķis, iespēja sazināties un sadarboties, lai izveidotu gala produktu.Tas viss pateicoties IKT tehnoloģijām un digitālajiem rīkiem.

Šonedēļ mūsu centrā notika pieredzes apmaiņas seminārs „Projekts kā mācību metode. Digitālo rīku izmantošana skolotāja darbā”, kur tika apspriesti dažādi jautājumi, eTwinning iespējas, prezentēti mūsu projekti.

Šajā mācību gadā tiek īstenoti divi projekti: “Ak, šī noslēpumainā ēna!” un “Tilts manā apkātnē.”

Projektā par tiltiem audzēkņi iepazīstas ar dažādu konstrukciju elementiem, fotografē atpazīstamus objektus savā pilsētā, kā arī izmēģina dažādus konstrukciju veidus un to izturību, piedaloties tiešsaistes sacensībās "Augstākā būve". Skolēni izpēta tiltu vēsturi, tuvākajā apkārtnē izvēlas vietu nākotnes tiltam, uzbūvē šī tilta prototipu. Darbs tiek vizualizēts atbilstoši skolēnu iespējām (prezentācija, plakāts, infografika). Projekta tēma ir saistīta ar inženierzinībām 7. klasē, kā arī atbilst tehniskā pulciņa mācību programmai. Kā gala rezultāts tiks izveidota e-grāmata ar apkopotu teoretisko materiālu un praktiskajiem darbu paraugiem, ko varēs izmantot jebkurš interesents.

Projektā “Ak, šī noslēpumainā ēna!” skolēni pēta gaismu un ēnu, apkopo informāciju un veic eksperimentus ar ēnu, kā arī analizē un sistematizē iegūtās zināšanas. Projekta mērķi ir:

• Radīt apstākļus skolēnu pētnieciskajai darbībai aktīvas mijiedarbības procesā ar dabas objektiem un parādībām;

• Attīstīt zinātkāri, uzmanību, novērošanas iemaņas;

• Veicināt hipotēžu izvirzīšanas prasmes;

• Veidot prasmi reģistrēt pētījuma posmus, izdarīt secinājumus, balstoties uz eksperimenta rezultātiem, apkopot un analizēt iegūtos datus.

Paredzamais projekta gala rezultāts - kopīgi izveidots ēnu teātris.

Bēt tas arī nav viss. Aprīlī jūs gaida vēl viens pārsteigums – jauns projekts “Lieldienas 2022” ar aizraujošām aktivitātēm.


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība