BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Konkurss – veselības maratons „Vesels es – vesela valsts” [2021-11-11 08:21:43]

9. novembrī tiešsaistē norisinājās tradicionālais konkurss – veselības maratons 8. klašu skolēniem “Veselība +”, kura tēma šogad bija “Vesels es – vesela valsts”. Pasākums tika veltīts Pasaules Veselības dienai, Lāčplēša dienai un profesijas izvēlei.

Maratona mērķis bija veicināt pusaudžos izpratni par profesijas izvēles svarīgumu un tās saistību ar katra garīgo, fizisko un emocionālo veselību.

Pasākumu rīkoja Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja(M.Pučka) un LSK Daugavpils pilsētas komitejas Jauniešu nodaļa (Ž.Ovčinko), Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” bērnu klubs „Fortūna” (V. Rudneva), Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs (I. Kunicka). Atbalstīja – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (S. Čeirāne) un Jaunsardzes 2. novada nodaļa (Latgale) (I. Gaidele-Ivanova). Pateicoties LSK atbalstam, konkurss notika ZOOM platformā.

Konkursa tēma ir ārkārtīgi svarīga un aktuāla. Lektori runāja ar jauniešiem par profesijas izvēles svarīgumu un tās saistību ar mūsu fizisko un emocionālo veselību. Dalībniekiem bija iespēja klausīties lektoru stāstījumus un parādīt savu atjautību, darbojoties praktiski komandās.

Maratonā piedalījās 11 komandas: Daugavpils 10. vidusskola, J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola, Daugavpils 17. vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 3. vidusskolas 8. a un b, kā arī 8. c klase, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils 16. vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs, Saskaņas pamatskola.

Ar smaidu, emocionāli un profesionāli konferenci vadīja Diāna Breidaka (profesionālā bakalaura studiju programmas “Mākslas menedžments” studente), LSKJ brīvprātīgā.

Veselības maratonu atklāja karjeras konsultante Santa Čeirāne, atzīmējot tēmas svarīgumu un vēlot veiksmi konkursa dalībniekiem.

Rūpējoties par savu drošību un veselību, būsim spējīgi aizsargāt arī savu valsti. Lāčplēša dienas gaidās, pasākumu turpināja Jaunsardzes 2. novada nodaļas (Latgale) instruktore Inta Gaidele – Ivanova, stāstot jauniešiem par valsts aizsardzību un mūsu drošību.

Runājot par mūsu pašu, kā arī valsts un pasaules “veselību”, nevar neskart ekoloģijas tēmu, kas to tiešā veidā ietekmē. Par to ar jauniešiem runāja Jaunatnes organizācijas “Protests” ģenerālsekretārs un LSKJ brīvprātīgais Dainis Miglāns.

Veikt profesijas izvēli, palīdzēt valstij, pasaulei būsim spējīgi tikai tad, ja pastāvīgi spēsim palīdzēt un parūpēties par sevi un savu veselību. Viens no būtiskajiem faktoriem, kas labvēlīgi ietekmē mūsu veselību, ir fiziskās aktivitātes. To akcentēja arī biedrības “Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs” vadītāja Irēna Kuņicka, savukārt Daugavpils Universitātes PBSP “Fizioterapija” studente Diāna Ameļko rādīja lielisku vingrinājumu kompleksu, un dalībnieki labprāt tos atkārtoja.

Tēmu par fiziskām aktivitātēm turpināja LSKJ Daugavpils nodaļas brīvprātīgā Laura Jonāne, piedāvājot komandām pareizā secībā sakārtot fizisko aktivitāšu piramīdu.

Pievērsāmies arī vēl vienam būtiskam veselību ietekmējošam faktoram – emocijām, par kurām pastāstīja un novadīja praktisko nodarbību profesionālās maģistra studiju programmas “Psihologs” students, LSKJ Daugavpils nodaļas vadītājs Žanis Ovčinko.

Maratona noslēgumā Irēna Kuņicka veica pasākuma apkopojumu un novēlēja dalībniekiem būt veseliem un aktīviem. Valentīna Rudņeva pateicās visiem, kuri atbalstīja svarīgo pasākumu, bet lektoriem – par jaunām darba formām. Pateicības vārdi izskanēja arī no skolotājiem – Gaļinas Koreņevas, Žannetas Bogdanovičas, Natālijas Plotņikovas, Sergeja Zabarovska – un jauniešiem – Nikas Vavilovas no Daugavpils 3. vidusskolas un Artūra Bozoviča no Saskaņas pamatskolas. Vadītāja paziņoja cītīga punktu skaitīšanas darba rezultātu. VISAS komandas lieliski tika galā ar uzdevumiem. Bet par pašām aktīvākajām tika atzītas Daugavpils 9. vidusskolas komanda (bioloģijas skolotāja Žanneta Bogdanoviča, klases audzinātāja Jekaterina Skogoreva) un Daugavpils Tehnologiju vidusskolas – liceja komanda (skolotāja Eleonora Nedvede). Apsveicam!

Vēlamies izteikt lielu, sirsnīgu pateicību lektoriem par ieguldījumu pasākuma rīkošanā, pateicamies skolotājiem par atbalstu un dalībniekiem par izturību un aktīvu līdzdalību! Ceram, ka šī stunda katram bija vērtīga! Saudzējiet sevi – rūpējoties par savu veselību, varēsiet veikt nākotnes profesijas izvēli, palīdzēt savai pilsētai, valstij, pasaulei!

Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības no BJC “Jaunība” un nelielas balviņas no Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas.

Konkurs - karjeras un veselības maratons “Vesels es-vesela valsts” notika ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu, 2016. gada janvāris Nr. I "Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi".

D. Breidaka – DU studente

V. Rudņeva – bērnu klubs „Fortūna”


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība