BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Un atkal mūs patīkami priecē akordeonisti, Svetlanas Rjabcevas audzēkņi, kuri kļuvuši par Starptautiskā "Talents of the 21st Century", konkursa laureātiem Bulgārijā [2021-04-21 10:32:36]

Starptautiskais distances konkurss "Talents of the 21st Century", kas Bulgārijā norisinājās no 20. oktobra līdz 20. janvārim, ir kļuvis par vienu no veiksmīgākajām jauno akordeona izpildītāju radošajām skatuvēm. Konkursā piedalījās vairāk nekā 5000 dalībnieku no daudzums pasaules valstīm. Tā kā dalībnieku bija tik daudz, konkursa rezultāti kļuva zināmi tikai aprīļa mēnesī. Konkursa dalībnieku snieguma līmeni novērtēja starptautiskā žūrija no Bulgārijas, Maķedonijas, Itālijas un Armēnijas.

Konkursanti sacentās šādās nominācijās:

• vokālais žanrs;

• deju žanrs;

• māksla;

• filma;

• teātra māksla;

• instrumentālais žanrs.

Nominācijās instrumentālajā žanrā piedalījās četri akordeona klases audzēkņi, skolotāja Svetlana Rjabceva.

• Anatolijs Pizāns kļuva par II pakāpes laureātu vecuma kategorijā 7-9 gadi.

• Antons Pizāns kļuva par I pakāpes laureātu, vecuma kategorijā 13-14 gadi.

• Maksims Šelkovskis kļuva par II pakāpes laureātu, vecuma kategorijā 15-18 gadi.

• Arturs Šteļmačenoks kļuva par I pakāpes laureātu, vecuma grupā 19-25 gadi.

Kā redzams no konkursa rezultātiem, jaunie un talantīgie puiši uzstājās ļoti veiksmīgi, demonstrējot savu augsto uzstāšanās prasmju līmeni, tādējādi popularizējot Latvijas akordeona skolu. Mēs apsveicam šos puišus un viņu brīnišķīgo skolotāju Svetlanu Rjabcevu ar tik augstiem sasniegumiem un novēlam turpmākas sekmes jaunu radošuma virsotņu iekarošanā.


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība