BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Humānās pedagoģijas vienotā Labestības stundu diena ”Dzīvot mīlot” [2021-03-09 08:37:31]

Humānās pedagoģijas vienotā Labestības stundu diena ”Dzīvot mīlot” bērnu klubos un pirmsskolas izglītības iestādēs. Humānajā pedagoģijā 2021.gads ir pasludināts par Laimes gadu. Stundas devīze „Labā radītājs rada dzīvi”

No 1. līdz 7. martam klubā “Žēlsirdība” notika labestības nedēļa “Dzīvot ar mīlestību”. Izmantojot platformu Zoom un WhatsApp, skolotāji runāja ar bērniem par labestību, deva dažādus uzdevumus, ieteica viņiem skatīties filmas, atrast dzejoļus, sakāmvārdus par labestību. Bērni veidoja dāvanas un uzdāvināja tās saviem tuviniekiem, zīmēja savus labos darbus, izveidoja labo darbu kalendārus nedēļai. Bērni palīdzēja vecākiem veikt mājas darbus, spēlējās kopā ar jaunākajām māsām un brāļiem, apmeklēja un zvanīja vecvecākiem, turpināja iesākto labo darbu - ziemojošo putnu barošanu.

1. martā norisinājās bērnu klubu “Križi” un “Mezgls” sadarbības Zoom konference “Pavasaris nes labestību”. Bērni kopā ar skolotājiem spēlēja spēles, jokoja, skatījās multfilmu par labestību.

Kluba “Smaids” pedagogi, izmantojot platformu Zoom un WhatsApp, kopā ar bērniem skatījās un apsprieda multfilmas un līdzības. Bērni stāstīja par paveiktajiem labajiem darbiem – kā baroja kaķus, palīdzēja iekārtot patversmē klaiņojošus suņus, veda uz dzīvnieku patversmi barību.

Bērnu kluba “Grīva” audzēkņi arī atminējās savus labos darbus un iesūtīja kluba vadītājai J.Smirnovai daudz unteresantas fotogrāfijas.

Martā, bērnu klubā “Ruģeļi’’, tradicionāli tika novadīta konference "Tas, kurš dara labu, rada dzīvi." Ar Whatsapp palīdzību. Bērniem tika piedāvāts sastādīt savu labo darbu kalendāru. Bija daudz pieddāvājumu, tādi kā: pateikt labus vārdus vecākiem, salīgt mieru ar māsiņu, uzkopt istabā, sagatavot brokastis utt. Sanāksmes beigās mēs paskatījāmies multfilmu ‘’Labie darbi’’, un nonācām pie secinājuma, ka taisīt labus darbus ir ļoti patīkami. Un ceļas noskaņojuma, ne tikai tam, kuram ir sataisīts labs darbs, bet arī tam, kurš labu darbu ir izdarījis, un dzīvot paliek jautrāk!

3. un 4. martā bērnu klubā „Fortūna” stundas notika Skype konferences formātā. Sagatavošanās laikā bērni uz darba lapām pierakstīja sakāmvārdus un dzejoļus par labsirdīgu rīcību. Šajā laikā viņiem blakus atradās viņu mīļākā rotaļlieta, vai zināt, kāpēc? Jo šī rotaļlieta palīdzēja un atbalstīja, jo tā taču ir vismīļākā! Pārdomu stundu mēs iesākām ar noteikšanu- „Kas ir labestība?”. Radās daudz jautājumu – vai katrā no mums mājo labestība? Kāda rīcība ir labestīga? Ko tu vēlies izdarīt saviem tuviniekiem?”. Mēs vācām sakāmvārdus, piezīmējām ēzelītim emocijas, plānojām, kā iepriecināsim savus tuviniekus? Kluba vadītāja V.Rudņeva izteica bērniem pateicību par paveiktajiem labajiem darbiem – barotavas ziemojošajiem putniem, piedalīšanās kluba akcijās un pasākumos, izstādēs.

Bērni ar satraukumu noskatījās multfilmas „Adīkļi” un „Sliktie vārdi”. Labestības stundai būs turpinājums. Mēs nolēmām novadīt akciju „Katru dienu maziņa laime” un veltīt to Vispasaules Laimes dienai, kura tiek svinēta 20.martā .

Lai ir vairāk tādu stundu, kā tā, kurā dzejoli nolasīja 2.c klases (Daugavpils Centra vidusskola) audzēkne Margarita Kauliņa: „Labestības stundā siltuma tik daudz!

No šī siltuma pat visi ziedi plaukst!”

(„На уроке Доброты было столько теплоты!

Что от этой теплоты распустились все цветы )

V.Rudņeva, E.Davidčuks – bērnu klubs „Fortūna”.


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība