BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Labestības stunda “Griba ir visvērtīgākā uzvara” bērnu klubos. [2020-03-20 15:57:15]

Vienotās 2020.gada Labestības stundas tēma - “Griba ir visvērtīgākā uzvara”

Pirmoreiz Labestības stunda notika Medumu pagasta bibliotēkā. To novadīja Jevgenija Muštavinska, bērnu kluba „Fortūna” brīvprātīgās Gajane Martirosjanes mentore. Stundā piedalījās 6 – 8 gadu veci bērni.

Pēc sarunas par to, kas ir labestība, bērni noskatījās un izteica savas domas par multfilmas „Smešariki”(„Смешарики”) saturu. Bet pēc tam strādāja komandās: minūtes laikā bija jākrāso mašīnīte un taurenītis un tad jāpadod savu darbu nākamajam dalībniekam. Darbs labi parādīja, ka vismazākajiem ir grūti šķirties no sava zīmējuma, bet skolēni pieņēma uzdevuma noteikumus un labprāt zīmēja.

Bibliotēkas mājīgā gaisotne veicināja radošu darbošanos. Bērni bija patiesi un emocionāli, bija redzams, ka daudziem ir nepieciešama vecāku uzmanība un kopīgas spēles.

Klubā “Žēlsirdība” Labestības stundu vadīja kluba vadītāja A.Mamajeva.

Bērni noskatījās un apsprieda prezentaciju “Gribasspēks”, piedalījās interaktīvā sarunā “Kā audzināt gribasspēku?”.

Apsprieda līdzību par divām sniegpārsliņām un noskatījās filmu “Negribītis”(“Нехочуха”).

Bērni pāros ar prieku krāsoja taurenīti, spēlēja “Turpini frāzi”, "Spalva augšup”, vienkājīšu konkursu, visiem ļoti patika didaktiskā spēle “Laika prognoze”.

Stundas noslēgumā bērni aizpildīja karti “Gribas aplis”.

Bērnu klubā „Rugeļi”(vadītāja A.Skurjate) Labestības stunda notika kā apaļais galds. Bērni noteica, kas ir gribasspēks, kāpēc tas ir vajadzīgs katram cilvēkam, ka bez gribasspēka ir neiespējami sasniegt nevienu mērķi. Nosprieda, ka vāja gribasspēka iemesls ir slinkums. Gribasspēku var un ir nepieciešams attīstīt, ir jāiemācās grūtību priekšā neatkāpties

Tika pieminēta arī patvaļas tēma. Bērni secināja, ka patvaļa ir slikta dzīves īpašība, kad cilvēks rīkojas pretēji visam un nemācās no savām kļūdām. Bērni nosprieda, ka noteikti ir jāieklausās citu viedoklī, jāattīsta savs gribasspēks un tad dzīvē noteikti veiksies!

Bērnu klubā “Smaids” Labestības stundu novadīja kluba vadītāja T.Suhovilo. Bērni mācījās izprast svarīgus mūsdienu dzīves aspektus. Viņi stāstīja, ko katram nozīmē vārds griba un kā katrs kluba audzēknis saprot šo vārdu personīgi. Kluba audzēkņi izvēlējās papīra tauriņus pēc krāsas un sēdās pie citiem bērniem, ar kuriem agrāk nedraudzējās. Tika izveidoti bērnu pāri un katrs bērns krāsoja vienu tauriņa pusi. Pēc tam audzēkņi pastāstīja par savām sajūtām un darba rezultātiem. Pēc tam ikviens bērns saņēma bildi un katram bija ar mīmikas un žestu palīdzību jāparāda, kas tur ir attēlots.

Bērnu klubā „Fortūna” Labestības stundā piedalījās aptuveni 80 bērni. Tradicionāli kluba vadītāja V.Rudņeva Labestības stundu novadīja kopā ar Daugavpils Centra vidusskolas skolotājām J.Šnaideri, N.Glušakovu un O.Jurāni – Astratovu. Mēs noskatījāmies un apspriedām ļoti pamācošas multfilmas „Slinkums mācīties”, „Gājputns”, („Перелетная”), „Negribītis”(„Нехочуха”). Runājām par to, cik lielus panākumus dzīvē var gūt, pateicoties gribasspēkam. Bērni sagatavoja nelielas uzstāšanās par cilvēkiem, ar kuriem Latvija lepojas – tie ir sportisti, ugunsdzēsēji, vienkārši unikāli, jauni un arī ne tik jauni cilvēki. Kopā ar pieaugušajiem bērni sprieda par to, kā turēties pretī dažādiem kārdinājumiem, kā palīdzēt sev un citiem audzināt gribas īpašības. Stundas vērtējums – pret mums, pieaugušajiem, atvērtās bērnu plaukstiņas!

Visi vienotās Labestības stundas dalībnieki strādāja emocionāli, ar gandarījumu un secināja, ka panākumus savā dzīvē var sasniegt, ja vien attīsta savu gribasspēku, pārvar grūtības un tiecas uz nosprausto mērķi.

V.Rudņeva, E.Davidčuks – klubs „Fortūna”


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas