BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

eTwinning projekts “Dzīves vērtību apzināšanās caur sportu” [2019-11-21 22:28:19]

No šī gada novembra pulciņa “Kartogrāfi” vecākās grupas audzēkņi piedalās savā pirmajā eTwinning projektā “Dzīves vērtību apzināšanās caur sportu”. Projekta ietvaros pulciņa audzēkņi kopā ar pasniedzēju virtuāli sadarbosies ar Turcijas, Spānijas, Serbijas un Azerbaidžānas skolniekiem un skolotājiem, ar dažādu sporta aktivitāšu palīdzību mēģinot apzināties kādas vērtības viņu dzīvē ir svarīgākas.

Projekta ietvaros katru mēnesi no 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam katrā no projektā iesaistītajām skolnieku grupām izpildīs dažādus uzdevumus, publicējot rezultātus projekta elektroniskajā vidē “twinspace”. Tāpat, elektroniski, dalībnieki apmainīsies ar iegūto pieredzi un gūs iespēju iepazīties ar ārzemju skolniekiem.

Īstenoto aktivitāšu rezultātā audzēkņi palielinās savu fizisko aktivitāti, strādās komandā, attīstīs savu pašapziņu un pašizaugsmes spējas, mācīsies veidot veselīgas sociālās attiecības, apzināties priekšroku nozīmi dzīves veidošanā un mēģinās pareizi pārvaldīt savu enerģiju.


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas