BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Humānās pedagoģijas vasaras skola 2019 [2019-08-29 00:07:40]

Humānās pedagoģijas skolotājiem 2019.gada vasara bija radoša un piesātināta.

17.-19.jūnijā Aglonā norisinājās Humānās pedagoģijas vasaras skola “Valodā veldzējas cilvēka dvēsele”/Skolotāja valoda/.

Moto: “Audzināšana ar vārdu ir pati sarežģītākā, pati grūtākā, kas vien var būt pedagoģijā.” /V. Suhomlinskis/

Galvenā ideja: “Bērnam jāmācās no mums bijīga attieksme pret vārdu kā pret radošu spēku".

Galvenā ideja: “Bērnam jāmācās no mums bijīga attieksme pret vārdu kā pret radošu spēku.

No Daugavpils Aglonā piedalījās 14 skolotāji (BJC Jaunība, 15.spec.PII, 24.PII, Rīgas 1. vsk.)

Pamata nodarbību vadītājs Jevgēnijs Miškins, režisors, aktieris, dzejnieks, Kaļiņingradas Teātra studijas “Tretij etaž” vadītājs un režisors, bērnu teātra studijas vadītājs, Humānās pedagoģijas bruņinieks un vienkārši erudīts, apgarots, cēlsirdīgs cilvēks.

Lektori dalījās pieredzē, kas bija saistīta ar dažādām tēmām:

Jevgēnijs Miškins- „Sākumā bija vārds, bet kas bija līdz tam? Vārda būtība un enerģija. Ideja, eidoss/ veidols/, tēls. Vienotība un harmonija valodā. Domu, vārdu un darbu vienotība.

Dzīvais vārds un miris vārds. “Vārdu darbības” loma humānās pedagoģijas teorijā un praksē”.

Zenta Anspoka, LU profesore- “Skolotāja valoda - skolēna spēkavots”;

Tatjana Semenistaja, Klaipēda.EBRU māksla – zīmēšana uz ūdens;

Aglonas vidusskolas skolotāji - “Sāls pārvērtības”, “Laimes pakaviņi”, ”Lapu virpulis” ,”Ko sēsi to pļausi”,”Matemātikas valoda”;

Valentīna Rudņeva, Daugavpils bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”- “Katru dienu maza laimīte”;

Sandra Juste- Rēzeknes sākumskolas skolotāja – “Lasīšana kopā ar Mazo princi”;

Tatjana Murņina- PII metodiķe, HP skolotāja, HP bruņinieks, Klaipēda – „Darbs ar pirmsskolniekiem”.

Galvenais Aglonā - 2019 :

 Radoša atmosfēra;

 Ļoti piesātināta un daudzveidīga programma;

 Meistarklases;

 Humānās pedagoģijas mācību stundu fragmenti;

 Radošās darbnīcas;

 Dziesmas ģitārai,

 Vakariņas pie ugunskura.

 Milzīgs radošais direktores Lidijas Šatilovas, viņas kolēģu un visas skolas kolektīva darbs.

20. - 22. augustā Bebrenē norisinājās Humānās pedagoģijas vasaras skola

Tēma. Caurviju prasmes un kompetences mācību stundā, humānās pedagoģijas principu skatījumā.

Motto: “Skolotājs māca tikai tad, kad skolēns mācās”.” /J.Komenskis/ “Mācību stunda ir skolēnu galvenā intelektuālās darbības sfēra, kurā katru dienu vieds, dzīves pieredzes bagāts skolotājs audzina savus audzēkņus garīgumā, viedumā un dzīves gudrībās.” /V.Suhomlinskis/

Daugavpili pārstāvēja 5 skolotāji ( BJC „Jaunība”,12.vsk, 27.PII, DC vsk.)

Lekciju, stundu fragmentu un meistarklašu tēmas:

Tatjana Žundrikova- “Matemātiskā domāšana iztēles attīstīšanā”, “Stunda matemātikā”, Izziņas lasīšana. Humānās pedagoģijas principu realizēšana mācību un audzināšanas darbā.

Irmīne Pogrebņaka, Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks - “Bērni valda pār pasauli, saņem visu, un nezina vārdu “jādara”.

Elfrīda Krastiņa, Daugavpils Universitātes profesore-“Matemātika un kompleksa caurviju prasmju attīstība”.

Jeļena Maļceva-Rīgas 33.vidusskolas skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks, Jeļena Paškovska- Rīgas 34. vidusskolas skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks- Stundu fragmenti

Inese Sinavska, Irēna Puncule – Daugavpils 12. vidusskolas matemātikas skolotājas - "Sakrustosim paralēles, jeb kā raudzīties uz pasauli no cita skatupunkta".

Ligita Luriņa, Matīšu humānas pedagoģijas pamatskolas direktora vietniece, Humānās pedagoģijas bruņinieks - "Vecāku iesaistīšana un atbalsta nodrošināšana audzināšanas procesā.”

Mēs veicām pārsteidzošu ceļojumu uz Alpaku salu, uzzinājām par sauso pirti un iemācījāmies veidot sveces.

Paldies skolas direktorei Ērikai Šaršūnei un viņas kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu un pārsteigumiem, kurus saņēmām katru dienu;

Sirsnīgs PALDIES mūsu vadītājai Irmīnei Pogrebņakai par vasaras skolu organizēšanu, visiem lektoriem par bagāto pieredzi, kurā viņi dāsni dalījās ar mums, maniem Daugavpils draugiem – kolēģiem un visiem dalībniekiem par patiesīgumu, atklātību un smaidiem! Pēc tādām tikšanās reizēm gribas radīt un strādāt pa jaunam!

Valentīna Rudņeva – Humānās pedagoģijas bruņinieks

Edgars Davidčuks – klubs “Fortūna”


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas