BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

„Atklāj sev Daugavpils noslēpumus” [2019-04-18 13:59:36]

BJC “Jaunība” bērnu kluba “Fortūna” pēc ERASMUS+ projekta (“Service learning 8” līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) jau 8 mēnesi strādā brīvprātīgais no Armēnijas - aktīva un čakla Ani Sardarjan. Pateicoties viņai pa to laiku klubā notika daudz jauna un interesanta. Bet 13.aprīlī pēc Ani idejas pie mums pilsētā un klubā atbrauca jaunieši - brīvprātīgie no dažādām pasaules valstīm, kuri strādā Latvijā pēc ERASMUS+ projekta. Tikšanas mērķis - iepazīstināt viņus ar Daugavpili, apmainīties iespaidiem un darba pieredzi. Daugavpils jauniešiem tika dota lieliska iespēja izmantot savas angļu valodas zināšanas saskarsmē.

“Fortūnā” gatavošanās uzsākusies iepriekš - tika pārdomāts notikuma plānojums, kā novadīt foto orientēšanos un atzīmēt dalībniekus, kā visus ielikt gulēt, ar ka uzcienāt. Jautājumu bija daudz! Un visur bija vajadzīgi palīgi! Un mums viņi bija - ODIN-VITA, BJC “Jaunība”, Sarkanais krusts un jauniešu grupa, Centra vidusskola.

Sestdien klubā pie tējas satikušies visi notikuma dalībnieki. Pie mums atbrauca 22 brīvprātīgie no 11 valstīm: Armēnija, Ukraina, Itālija, Francija, Vācija, Austrija, Slovākija, Portugāle, Turcija, Čehija, Bulgārija. Atnāca 10 jaunieši, kas nāk uz klubu tagad un nāca palīdzēt agrāk, Ani draugi - jaunieši no mūsu pilsētas, kā arī pulciņa "Kartogrāfi" audzēkņi. Sākumā tika novadīti radoši-asociatīvās aktivitātes iepazīstināšanai, kas ļāva visiem ātrāk iegaumēt viens otru (zīmējums uz pirmā vārds burta, komandu spēle “Sega”).

Daudz smieklu un pozitīvo emociju atstāja enerdžaizeris, kad pa pāriem vajadzēja izpildīt kustības, kurus sauca Ani. Smiekli nebeidzas, t.sk. kustības visu laiku juka.

Nākamais draudzības un atbalsta uzdevums bija “Karstās šokolādes upe”, kuru dalībniekiem vajadzēja šķērsot uz maršmelou (papīra lapas).

Vēlāk visi dalībnieki sadalījās grupās un saņēma foto orientēšanās karti ar atzīmētiem objektiem, kuri viņiem būs jāatrod. Par izpildīta uzdevuma apstiprinājumu vajadzēja kļūt foto-selfi.

Divu stundu garumā dalībnieki ar saviem pavadoņiem meklēja Daugavpils pilsētas centrā visādus art-objektus, dzīvnieku skulptūras, arhitektūras pieminekļus un vienkārši skaistas ainavas pavasara saules staros, iepazinās ar teātri, solu aleju un dzelzceļa staciju, atrada īsto tilti un tā attēlu uz sienas, papriecājās par jaunlaulātiem pāriem pie Mīlestības koka, atklāja saules pulksteņu noslēpumu pie DU vecā korpusa, iepazinās ar Pāvelu Dubrovinu un viņa mopsi, paklausījās mūziku pie veca kasēšu un disku kioska tirgū, uzzināja stāstu par diviem krēsliem Rīgas ielā, paglaudīja kaķi un pasēdēja uz niknām lauvām pie Novadpētniecības muzeja. Iespaidu - jūra, atrada visus objektus un noguruši atgriezās klubā, kur viņus gaidīja gardumu galds.

Vakarā ciemiņi devas uz Daugavpils cietoksni, kur Artūrs parādīja daudz interesantu vietu. Vēlāk pie uguns upes krastā , uz saullēktu skatoties, ciemiņus cienāja ar ceptām desiņām. Pēc pastaigas pie upes notika mūzikas klausīšanās klubā, bet paši stiprākie vēlāk aizgāja padejot Artilērijas Pagrabos.

Paldies Ani Sardarjan par organizēto tikšanos, par milzīgo ieguldīto darbu! Tāds notikums paliks visu dalībnieku atmiņā, bet mūsu ciemiņi aizveda savās valstīs mazas sirsniņas “Latvija”, kas bija izveidotas klubā “Fortūna”, kā arī atmiņas par skaisto, tīro pilsētu, kurā spīd saulīte un smaida cilvēki, kurā viņi ir atklājuši daudz noslēpumu.

Liels paldies visiem palīgiem - Artūram Latkovskim, Veronikai Rumjancevai, Nikitam Aleksejevam, Milanai Grakovai un Ksenijai-Kristiānai Žarkevičai, Emilijai Kolesnikai, Annijai un Paulai Davidčukai, Jūlijai Semjonovai un Gintarei Judeikaitei, Edagram Davidčukam, Anastasijai Smoļakovai, Jurijam Dunajskim, Valentīnai Rudņevai

Projekts “Service learning 8” (līg. nr. 2018-1-LV02-KA125-002071) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.

J.Semjonova, V.Rudņeva - klubs “Fortūna”

Foto- J.Dunaiskis, А.Latkovskis,V.Rudņeva


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas