BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Labestības stundas “Tīras domas rada brīnumus” -„Kalnā nevar uzkāpt, ja pirms tam tur nav pabijusi doma” Daugavpils pilsētas bērnu klubos [2019-03-14 09:08:35]

1 – 4 .martā Apvienotās labestības stundu “Tīras domas rada brīnumus” dienas ietvaros bērnu kluba „Smaids”,„Križi”, “Fortūna” un Centra vidusskolas 2.klašu bērniem notika stunda „Kalnā nevar uzkāpt, ja pirms tam tur nav pabijusi doma”.

Klubā “Smaids” Tamara Suhovilo novadīja pārrunas par pozitīvu un negatīvu domāšanu. Ozoliņas dzejas lasīšana. Filmas “Kauliņš” pēc Ļ.N. Tolstoja stāsta motīviem un multfilmas “Par labestību” skatīšanās un apspriešana. Dalībnieki veidoja puķu dobes no papīra un kartona, lai ar krāšņajām puķēm atbalstītu pozitīvas domas.

Klubā “Križi” Oksana Talmane – Jansone kopā ar bērniem centās atbildēt uz jautājumiem: Kas ir labestība? Ko nozīmē būt labestīgam? Bērni noklausījās stāstu, apsprieda rīcību, izteica savus secinājumus un sniedza varoņu rīcības tikumisko vērtējumu. Spēlē “Laipnie vārdi” bija jāpapildina dzejoļu rindiņas ar laipniem vārdiem. Stundas bērniem tika piedāvāts noskatīties taizemiešu video par labestību. (https://www.youtube.com/watch?v=EV8x2ocNrBc) Bija svarīgi saprast, pie kādiem secinājumiem bērni nonāks pēc video noskatīšanās, cik dziļi tas aizskars viņu sirdis un vai tas ietekmēs viņu saprašanu par to, ka labu ir jādara tāpat vien. Tā vai citādi labais pie tevis atgriezīsies. Daži bērni bija aizkustināti līdz asarām, bērni ar aizrautību piedalījās apspriešanā, stāstīja līdzīgus gadījumus no savas dzīves

Bērnu klubā „Ruģeļi” Alīna Skurjate novadīja stundu viktorīnas veidā. Ar bērniem tika apspriesti jautājumi par pareizu uzvedību mājās un sabiedriskās vietās, ētiku, pieklājību, taktu, cieņu pret vecākajiem, rūpēm par jaunākajiem, audzinātību. Visiem gribas, lai draugi, kaimiņi un pat nepazīstami cilvēki izturētos pret viņiem uzmanīgi un ar cieņu. Noslēpums ir vienkāršs- tikai laipnu, audzinātu un labsirdīgu cilvēku visi ciena un mīl.Viktorīnā bija vairāki konkursi: Blicturnīrs(Zibensturnīrs), Sveiciens, Kas vairāk, Aktiermeistarība, Žestu valoda, Iztulko literārā valodā.

2.b skolēni, kuri apmeklē klubu „Fortūna”, kopā ar skolotāju Jekaterinu Šnaideri jau otro reizi piedalījās vienotajā Labestības stundā. Bērni centās piepildīt apkartējo pasauli ar tīrām, labām domām, veidoja savu labestības dārzu, meklēja atbildes uz jautājumu – kas ir labestība? Bija ļoti interesanti pārkrāsot negatīvās domas par patīkamām un labām. Stunda noslēdzās ar savstarpējiem laimes un labestības vēlējumiem.

Kopā ar V.Rudņevu bērni (3.ckl. kuri apmeklē klubu „Fortūna”) sprieda par to, kas ir domas, kādas tās mēdz būt, kāda ir saikne starp domām, vārdiem un darbiem. Izrādās, ka negatīvas domas var slikti ietekmēt veselību, bet cilvēks ar pozitīvām domām gan pats dzīvo interesanti, gan palīdz to darīt citiem. Bērni uzzināja, kā ūdens reaģē uz sliktiem un labiem vārdiem. Novadījām eksperimentu “Reiz dzīvoja Ļiza” – kopā ar skolotāju un palīgiem redzējām, cik viegli ir nodarīt pāri, nodarīt sāpes un kādas pēdas paliek dvēselē. Brīvprātīgā Ani Sardarjan ar stundas dalībniekiem novadīja jautru pauzi, bet ar skolotāju O.Jurāni bērni pastāstīja par darbu ar savu „Vēlmju karti”, „Labo darbu un domu koku”, kuru viņi bija izlēmuši izveidot savā klasē.

Ar lielu satraukumu mēs noskatījāmies un apspriedām video par draudzību un labestību

(https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM)

Bērnu un skolotāju kopējie secinājumi:

A.Skurjate: Man gribētos, lai bērni labestības un laimes atmosfēru saglabātu arī sevī pašos.

O.Talmane – Jansone: Labestības stundas noslēgumā mēs visi kopā secinājām, kāda ir labsirdīga cilvēka rīcība un pēc kā mums ir jātiecas savā tikumiskajā attīstībā.

V.Rudņeva: Tikai labsirdīgas domas, labsirdīgi vārdi un darbi mums palīdzēs dzīvot interesanti, pacelties augšup pa dzīves kāpnēm un sasniegt panākumus!

Valentīna Rudņeva – Humānās pedagoģijas skolotāja, Edgars Davidčuks


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas