BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Tikumiskās vērtības un kompetences Saskaņas pamatskolā [2019-03-01 12:39:49]

2019.gada 26.februārī Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs “Tikumisko vērtību audzināšana kompetenču pieejas kontekstā”, kas bija paredzēts direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem. Ievadā Saskaņas pamatskolas direktore J.Vucēna un direktores vietniece D.Plociņa sniedza nelielu ekskursu skolas vēsturē un aktivitātēs, uzsverot radošas un sistemātiskas pieejas nozīmi skolas tēla veidošanas procesā. Semināra nozīmīgākā daļa bija 4 atklātās stundas, kuru laikā bija lieliska iespēja vērot kompetenču pieejas sasaisti ar tikumisko audzināšanu. 1.b klasē skolotājas L.Kovalevska un J.Boreiko ielūdza dalībniekus uz stundu “Tikumiskās vērtības ģimenē” (latviešu valoda un mūzika), 9.b klasē skolotājas N.Dektereva un N.Ivanova vadīja stundu “Zīmīte” (klases stunda un krievu literatūra), 6.a, 6.b klasē U.Gura un I. Rubine CLIL nodarbību “Atbildība par pilsētvidi” (vizuālā māksla un angļu valoda), bet 5.a klasē tika rādīta neparasta stunda “Atkritumu otrā dzīve” (dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas).

Izvērtējot stundu norisi, semināra dalībnieki atzina, ka ir ļoti interesanti vērot skolotāju savstarpējo sadarbību un interesanto pieeju stundu plānošanai.

Izsakām pateicību Saskaņas pamatskolas kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu ar pašceptu maizi, dzērvenēm, āboliem un medu, kas arī kļuva par izvērtējuma vadmotīvu, kā arī darbā noderīgajām idejām.

Informāciju sagatavoja:

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā

MA vadītāja

A.Jurģīte


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas