BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu [2018-12-11 14:59:56]

Š.g. 6.decembrī Daugavpils vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā apmeklēja mūsu kaimiņvalsti, lai uzzinātu par Utenas pieredzi izglītības un audzināšanas procesu realizēšanā. Vizīte sākas Izglītības pārvaldē, kur bija iespēja tikties ar Utenas vicemēru, atbildīgo par sportu un darbu ar jaunatni, kā arī metodiskā darba koordinatori. Šīs sarunas laikā tika pārrunāts izglītības modelis pilsētā, trūkumi un pozitīvie aspekti.

Direktoru vietniekiem bija iespēja apmeklēt Utenas Ā.Šapoka ģimnāziju, kura ir arī Daugavpils 10.vidusskolas sadarbības partneris. Skolas direktors Sauļus Brasjunas un viņa vietnieki pastāstīja par skolas darba organizāciju, finansu plūsmām skolā, kā arī laipni izrādīja ģimnāzijas plašās telpas, piem., skolas gleznu galeriju, A.Šapoka piemiņas istabu, keramikas studiju, trenažieru zāli, biotehnoloģiju kabinetu, bibliotēku, mūzikas kabinetu u.c.

Dienas noslēgumā tika apmeklēts Utenu bērnu un jauniešu centrs, kurā tika iepazītas šīs iestādes īpatnības, piem., darbs ar sociālā riska bērniem, pieejamie interešu izglītības pulciņi u.t.t..

Lielākais šī brauciena ieguvums bija tas, ka ar Lietuvas kolēģiem tika pārrunāti iespējamās sadarbības jautājumi.

Informāciju sagatavoja:

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā

MA vadītāja

Agnese Jurģīte

jurgite@inbox.lv


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas