BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Humānās pedagoģijas vasaras skola „Humānās pedagoģijas principu iedzīvināšana klases audzinātāja darbā” Aglonā. [2017-06-16 15:20:57]

2017.gada 12.-14.jūnijā 8 pedagogi no Daugavpils (BJC „Jaunība” , Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs, Daugavpils 12.vsk-2 cilv., Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde-3 cilv., Daugavpils 3.pii) piedalījās humānās pedagoģijas vasaras skolā.

Vasaras skolas mērķis: sekmēt humānās pedagoģijas principu izpratni un praktisko pielietojumu mācību un audzināšanas darbā, lai veicinātu izglītības kvalitātes uzlabošanu, pilsoniskās apziņas veicināšanu un vispārcilvēcisko vērtību saglabāšanu.

Uzdevums: veicināt Ministru Kabineta noteikumu Nr.480.”Vadlīnijas tikumiskajā audzināšanā…” iedzīvināšanu skolas mācību procesā.

Vasaras skolas programma bija piesātināta un interesanta:

3 dienu laikposmā pedagogi iepazinās ar svarīgiem jautājumiem, ar kuriem uzstājās Irmīne Pogrebņaka – Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja, Valentīna Voiciša – Laurenču sākumskolas un Murjāņu sporta internātskolas skolotāja: „Audzināšana – mūsdienu skolas nepieciešamība vai izaicinājums. Humānās pedagoģijas filozofija”, „Humānās pedagoģijas principu realizācija mūsdienīgā skolā. Stunda. Stundu likumi.” -„ Mācību satura sekmīgas apgūšanas paņēmieni. Metodiskie paņēmieni mācību stundu aktivitātes veicināšanai”.

Par savu darba pieredzi stāstīja Aglonas vidusskolas skolotāji, Jeļena Maļceva - Rīgas Anniņmuižas skolotāja. „Ideju kaleidoskopā” uzstājās Rīgas skolotāji, bet V.Rudņeva stāstīja par darba metodēm ar bērniem ārpusstundu laikā.

Viesi no Kaļiņingradas Anna Bučiničk un Anna Hramova iepazīstināja ar viņu „Dzīves skolas” darba pieredzi – „Humānās pedagoģijas skolas veidošanas pieredze”.

Piedalījāmies radošajās meistarklasēs, kuras novadīja Aglonas skolas pedagogi un viesi no Klaipēdas. Tatjana Semeņistaja – “Zīmēšana uz ūdens”, Tatjana Murņina – „Mandalu veidošana”.

L.Šatilovas vadītais kolektīvs visu bija lieliski pārdomājis un sagatavojis:

- Nodarbības un aktivitātes, kuras vadīja Aglonas skolas skolotāji kopā ar bērniem;

-Direktore, kura dejoja kopā ar 12.klašu skolniekiem;

-Ekskursija uz Aglonas baziliku, Maizes muzeju;

-Ļoti laba ēdināšana skolas ēdnīcā.

Visiem dalībniekiem bija smaids uz lūpām pacilāts noskaņojums. Katrs vasaras skolas dalībnieks uzzināja un iemācījās daudz jauna.

Šķīrāmies ar dziesmas vārdiem, kurus bija sacerējuši Daugavpils pedagogi „No jums mēs neatvadāmies, jo pēc gada tiekamies!”

V.Rudņeva, BJC „Jaunība”, HP bruņinieks

E.Davidčuks, klubs „Fortūna”


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas