BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Daugavpils BJC “Jaunība” akordeonistu ansambļa “Akords” solisti plūc laurus XV starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā “Naujene – 2017” [2017-04-06 16:07:39]

2017.gada 3.-7.aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē notika XV starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene – 2017”.

Konkursu rīkoja Naujenes Mūzikas un mākslas skola, kura ir Starptautiskās akordeonistu konfederācijas biedrs, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi. Konkursa mērķis ir veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi, atskaņojuma kultūras un mākslinieciskās gaumes izkopšana, atklāt jaunus un talantīgus izpildītājus, kā arī popularizēt akordeona spēli.

Konkursā piedalījās Mūzikas skolu, Mūzikas vidusskolu, Mūzikas augstskolu audzēkņi dažādās vecuma kategorijās. Starp profesionālas izglītības skolu audzēkņiem , piedalījās arī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansambļa “Akords” dalībnieki Antons Pizāns un Maksims Šelkovskis.

1.-4.klašu kategorijā (katras klases audzēkņu uzstāšanos vērtēja atsevišķi). Mūsu akordeonisti pārstāvēja mūzikas 2.klasi. Starp savas vecuma grupas 45 dalībniekiem Antons Pizāns ieguva 2.vietu (22 punkti) un Maksims Šelkovskis 2.vietu (22.15 punkti). Mazliet pietrūka līdz pirmās pakāpes punktiem.(2.pakāpes iespējamie punkti 20-22.99 ).

Jaunos akordeonistus vērtēja profesionāla žūrija: asoc.prof. Daniela Rakič (Serbija), Vladimirs Kukolovičs (Baltkrievija),Genovaite Bartašavičiene (Lietuva) un Anna Grigorjeva (Latvija)

Pavisam konkursā piedalījās 289 dalībnieki no 13 valstīm.

Liels paldies skolotājai Svetlanai Rjabcevai par labi padarītu darbu. Vecākiem par atbalstu saviem bērniem. Laba sadarbība starp bērnu, vecāku un skolotāju veicina audzēkņa radošo izaugsmi.

Lai veicas arī turpmāk!

Sagatavoja BJC “Jaunība” direktore Aina Jansone


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas