BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Labestības stundas — 2017 «Rītdienas pasauli es radu, radot sevi pašu labāku!». Daugavpils bērnu klubos [2017-03-23 13:45:24]

Bērnu klubā “Žēlsirdība”, kuru apmeklē bērni ar īpašām vajadzībām, Labestības stundu vadīja kluba vadītāja A.Mamajeva.

Stunda sākās ar videoklipu “Burvju zeme”. Pēc tam bērni runāja par labestību, minēja, kas ir Labestības fejas lādītē, izpildīja uzdevumu “Parunas par labestību”, zīmēja savas rociņas, ar kurām darīs labu. Vadītāja novadīja dažādas spēles, kurās labākajiem dalībniekiem tika dāvātas saulītes. Piemēram, tika nosaukts dzīvnieks, bet bērni stāstīja par labiem darbiem, ko var veikt šī dzīvnieka labā. Visi, kas izdomāja labākos darbus, saņēma dāvanā rotaļlietu.

(Foto 1 — 4)

Bērnu klubā “Smaids” kopā ar vadītāju T.Suhovilo

Bērni pārdomāja par “Labs cilvēks – kāds viņš ir?”, spēlēja spēli “Pasaku varonis – labs vai ļauns?”, vārdu spēli, kurā bija jāizdomā pretējas nozīmes vārdi- labi-slikti, karš-miers, alkatība-dāsnums... Uzsvars tika likts uz galvenajiem – labajiem vārdiem. Mūsu valodā ir daudz siltu, labu vārdu, labs vārds var mūs uzmundrināt, viest mūsos pārliecību, sasildīt dvēseli. Interesanti norisinajās spēle – treniņš “Labestības burvju zieds” un tradicionālā zīmēšana – pārdomas “Labestības koks”.

Katrs dalībnieks saprata, ka, kļūstot labsirdīgākiem, labākiem, mēs veidojam labsirdīgāku un labāku mūsu rītdienu. (Foto 5 – 8)

Labestības stundas vadmotīvs bērnu kluba “Fortūna” bērniem bija “Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks esmu ES”.

Stundu novadīja skolotāja J.Šnaidere un humanās pedagoģijas skolotāja, kluba “Forūna” vadītāja V.Rudņeva.

Gatavojoties stundai, 3.b klases bērni domāja par jautājumiem “ Mana rītdienas pasaule”, “Kā es varu kļūt labāks?”, “Ko un kā es varu sevī mainīt?”, “ Kam es varu palīdzēt kļūt citādam?”. Daudzi zīmēja zīmējumus. Stunda iesākās ar skaistas latviešu dziesmas “Mana Dzimtene jaukā” videoklipu un stundas galveno jautājumu “Kā es varu kļūt labāks?”.

Bērni zīmēja savas pārdomas – kā darīt savu darbu ar mīlestību, prieku; par cieņpilnu attieksmi pret citiem cilvēkiem; kā būt par savas valsts patriotu; no kādiem ieradumiem vajag atteikties. Komandām draudzīgi darboties palīdzēja “Dziesmiņa par draudzību”. Rezultātā tika radīts CILVĒCIŅŠ ar bērnu pārdomām. Daudz vērtīga par ieradumiem un veselības saglabāšanu stundas dalībnieki uzzināja spēles “Ticu – neticu” laikā. Un, lūk, jauns jautājums: “Vai smaids mums ir svarīgs?”. Jā! Smaids palīdz sadraudzēties, paveikt savu darbu ar mīlestību un dzīvot ar prieku. Pēdējais radošais uzdevums “Izveido smaidiņu” palīdzēja uzlabot noskaņojumu. Bērni un pedagogi kopīgi secināja, ka “Pasaule var kļūt labāka, ja katrs no mums kļūs labāks!” (Foto 9-14).

V.Rudņeva

E.Davidčuks


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas